Sinka tenyésztői házi törzskönyv

A kutyák tenyésztése nem csak a kölyök 8 hetes koráig tart. Pláne egy használati fajtánál nagyon fontos az utódellenőrzés, hogy tudjuk miből mi lesz, melyik miként válik be a használatban, a párosítás (ami nem egyenlő a pároztatással) eredménye milyen a munkában. Ezért szükséges az utódok nyomonkövetése. Ez nem mehet, és nem megy másként, mint azonosítással és valamiféle rendszer kidolgozásával a származást illetően. Nyilvánvaló, hogy alapvetően a törzskönyvezést eredendően ezért találták ki.

A Sinka fajta nem elismert, ezért hivatalosan nem törzskönyvezhető! A származási lap csak a nyomonkövetést, azonosítást szolgálja, és a rajta szereplő egyed adatait, származását igazolja. A saját házi törzskönyv nem hivatalos, és nem minősül közokiratnak! Államilag és a nemzetközi kinológiai szervezetek által nem elismert származási lap! A hivatalosan elismert származási igazolásokkal járó kedvezményekre nem jogosít! Garanciát az adatok valódiságára csak a tenyésztő személye jelent! Ezért csak a tenyésztő által saját kezével aláírt törzskönyv hiteles!

Feltűntetett rajta okirat sorszáma

A magánokiratot hitelesíti. Szigorú számadású, tenyésztőnél vezetett sorszámozással. A sorszám jelentése lehet a dátum (nap/hó/év) amikor az okiratot kiadták, és mondjuk egy kötőjel után az adott dokumentum sorszáma.

Törzskönyvi szám

A saját házi törzskönyv törzskönyvi száma a következő részekből, összetevőkből áll:

A tenyésztő kennel nevének rövidítése, aki a saját házi törzskönyvet vezeti, készíti és kiadja. A jelölés állandó és a tenyésztőt hitelesíti, akitől a kutya származik, illetve aki a törzskönyvet vezeti.

Mint minden fajta esetében a fajta nevének első betűi, amely fajtáról a házi, tenyésztői törzskönyvet vezetik, mint Sinka rövidítve Si. A jelölés állandó, ami a fajtát hitelesíti, hogy a párosítás és az alom melyik fajtában történt.

Az alom sorszáma növekvő sorrendben, hogy az adott fajtából az adott tenyésztőnél hányadik alom házi törzskönyvéről van szó. A sorszámozás tehát változó, az almot hitelesíti, hogy az adott tenyésztőnél az adott fajtában hányadik alomról van szó, és a számnövekedés évtől független.

Az adott sorszámú alomban hányadik kölyökről van szó. Elviekben születési sorrend, de a gyakorlatban csak egy rangsor, ami már magát a kutyát hitelesíti, hogy az adott tenyésztőnél, az adott fajtában, az adott alomban melyik utódról szól a házi tenyésztői törzskönyv. A sorszám növekvő sorrendű attól függően, hogy hány utód született az adott alomban. Az újabb alom esetben a sorszámozás értelemszerűen újra indul.

Az év jelölése, amelyikben az adott tenyésztőnél, az adott fajtában az adott alomban melyik évben született az adott utód. A könnyebb beazonosítást, nyomonkövetést, visszakereshetőséget hivatott szolgálni. Egyben azt is jelenti, hogy az évfordulók esetében nem azt szükséges jelölni vele, hogy a házi, saját, tenyésztői törzskönyvet melyik évben adták ki. Ha történetesen a kölykök még az előző évben születtek, de a törzskönyvet már a következő évben állították ki, akkor ezzel a számmal azt szükséges jelölni egyértelműen, hogy az alom melyik évben született.

Kutyára vonatkozó adatok

 • Törzskönyvi neve
 • Fajtája
 • Neme
 • Születési dátuma
 • Színe
 • Azonosító száma házi törzskönyv szerint
 • Tenyésztő adatai
 • Származása táblázatban
 • Egyedi azonosító chip száma

 

 • A tulajdonjog átadásának dátuma
 • Tulajdonosok adatai
 • Elért különböző eredmények
 • Tenyészthetőség igazolása
 • Egyéb minősítések
 • Tenyésztő aláírása

 

 

Természetesen ennek a rendszernek a kidolgozása még gyerek cipőben jár, és korántsem tökéletes. Ezzel viszont mál elkerülhető az olyan anomália, hogy túlzott rokon tenyésztésbe bonyolódnánk, illetve a szó elszáll az írás megmarad alapon a szóbeszéd hitelességének kérdőjele. A használatban lévő, dolgozó Sinka kutyáknak neve, valamiféle származása csak a gazdájuk szemében van. Sok esetben viszont az adott embernek halvány fogalma nincs a kutyája származásáról, szüleiről, de ebben a világban a kutyák neve is eltűnik, mint kevésbé fontos tényező. Elnevezésük egyébként is azt a hagyományt követi, hogy a pásztoroknak előtte milyen kutyáik voltak, és azokat hogy hívták. Van amelyiknél minden kutya Öcsi. Van akinél a fehér vagy cirkás kutyák ugyanazt a nevet kapják, mint hasonló színű elődeik. Elődök alatt természetesen nem a felmenőket, ősöket értik, hanem saját dolgozó kutyáikat az adott kutya előtt.

Így a pároztatások, vagy ahogy a Hortobágyon mondják a beforgás, forogtatás teljesen más szemlélettel bír a használatban. Ebben a tekintetben rendet kell tenni, és egy letisztult, tisztább tartalommal kell ellátni a tervezés, felépítés érdekében a tenyésztésben. Ezt a célt szolgálja a nyomonkövetés rendszere, illetve a saját házi tenyésztői törzskönyvezés.